ALLAH (cc)'IN EN GÜZEL İSİMLERİ (ESMA-ÜL HÜSNA)
el - HAKİM

Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.


Mustafa KARSLI

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

bilgi@mustafakarsli.com

Bilgi ve birikimlerimizi gelecek nesle milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde aktarmak için çalışmalıyız.

Geleceğimiz gençlerimize Bilim ve Teknolojiyi Üretmeleri için yol göstermeliyiz.

Bu minvalde vakit buldukça ücretsiz ders ve videolar hazırlayıp yayınlamaya çalışmaktayım.

© 2008 - 2021
Mustafa KARSLI